Νεγράκι

κοινοποίησε

Αποτελείται από:

Βάρος: 150γρ.

Ατομική συσκευασία με ταινία ασφαλείας, κουταλάκι και ετικέτα συστατικών και λοιπών στοιχείων.

Αποκλειστική διατήρηση σε συντήρηση από +2 -+4οC.